Tornar a inici
Què és ?

és una web dissenyada per col·laborar a desenvolupar l’educació ciutadana i els valors democràtics entre els joves.
La web d’ s’ha dissenyat per ser utilitzada pels joves de 12 a 16 anys.
El contingut s’ha organitzat en deu àmbits o esferes de la dimensió de la vida de tot ciutadà

Política
 
Medi ambient
Pau
Salut
Consum
Treball
Família
Oci
Tecnologia
Diversitat

En cada àmbit temàtic es plantegen dilemes o qüestions socials entorn les quals girarà la construcció d’una o més seqüències didàctiques.

En cada seqüència didàctica es diferencien tres estructures de protocols:

Protocol introductori : Es tracta del protocol de plantejament del dilema i la introducció de les idees-eix que guien l’enfocament del contingut plantejat.
Protocols argumentatius: Són els protocols que guien la tasca que es proposa de fer a l’alumne i que es presenta sempre en un entorn que convida a la participació.

En el quadren de treball queda registrada l’opinió de l’alumne segons un protocol interpretatiu de la informació consultada i argumentatiu en la formulació de les seves idees.

Protocols o itineraris informatius: Es presenten quatre contextos per abordar la qüestió o dilema plantejat:

  El primer itinerari presenta la informació en termes d’estudi de cas o bé de situacions de conversa, on les idees es presenten formulades en un registre senzill i proper al llenguatge col·loquial dels alumnes.
  El segon itinerari informatiu planteja l’opinió de diferents testimonis afectats per la problemàtica objecte d’estudi i en un segon nivell hi ha un comentari general interpretatiu per comprendre la significació del que exposa cada testimoni.
  El tercer suposa un arxiu ordenat que recull links a pàgines relacionades amb la temàtica plantejada, material publicat etc.
  El quart aporta les idees sobre la qüestió des de la perspectiva de diferents experts que opinen sobre el tema.

Cada alumne tria el tipus d’itinerari informatiu segons el context en el que vol aprendre.


    s’ha creat per ser un material didàctic dinàmic on hi puguin fer arribar la seva opinió i col·laborar en la seva construcció des dels mateixos científics experts en els temes que es tracten, fins els mateixos professors i professores i alumnes que el facin servir.